Ägglossningslexikon

BBT (Basal Body Temperature)

Din kroppstemperatur ökar med några hundradelar efter ägglossningen. Med hjälp av noggrann kartläggning av dina cykler genom daglig temperaturmätning, kan du efter hand se när du är som mest fertil (2-3 dagar innan temperaturhöjningen).

Cervix

Den avsmalnande lägre delen av livmoderhalsen.

Corpus

Den runda ovandelen av livmodern (kallas även livmoderkroppen).

Embryo

De tidiga stadierna i fostrets tillväxt, från befruktningen till graviditetens åttonde vecka.

Endometrium

Livmoderns innervägg.

Fertilisering

Befruktning. Under ägglossning tar äggledaren emot ägget som avskiljs från äggstockarna. Äggcellen stannar kvar i äggledaren under några dagar, där befruktning vanligtvis sker.

Fertilitetsbehandling

Olika metoder och tekniker för att öka möjligheterna till graviditet. T.ex. ägglossningsstimulerande behandling, behandling av pungbråck och mikrokirurgi för att reparera skadade äggledare.

Follikel

En vätskefylld blåsa som omsluter och skyddar äggcellen under mognadsprocessen.

Follikulär fas

Cykelns första fas från menstruationens första blödningsdag fram till ägglossning.

FSH

Follikel stimulerande hormon (FSH). Ca. två veckor innan ägglossning ökar utsöndringen av FSH, och folliklarna stimuleras till utveckling. De växande folliklarna utsöndrar stigande mängder av hormonet östrogen vilket gör att livmoderslemhinnan tjocknar och framkallar en förändring i livmoderhalssekretet så att det blir lätt för spermierna att ta sig genom.

Gulkroppen

Corpus Luteum. Gulkroppen bildas av det som är kvar av äggblåsan när denna släppt ifrån sig sin äggcell vid ägglossningen. Ägget vandrar via äggledarna till livmodern, men gulkroppen blir kvar i äggstocken.

hCG

humant choriongonadotrophin (hCG). hCG bildas i huvudsak av moderkakan, efter det att ägget implanterats, och är nödvändigt för graviditetens normala framskridande. Stimulerar gulkroppen att börja producera progesteron. I en normal graviditet ökar hCG mycket raskt, och man räknar med att nivån fördubblas ca. var tredje dag.

Implantering

Inbäddandet av embryot i livmodern så det kan skapa kontakt med moderns blodcirkulation för att få näring. Implantation sker vanligtvis i livmoderslemhinnan, men vid en ektopisk graviditet (utomkvedshavandeskap) kan det ske på andra ställen i kroppen.

IVF

In vitro fertilisering. Ägg som bildats med hjälp av fertilitetsläkemedel plockas ut ur kvinnans kropp och befruktas med spermier i ett laboratorium. De resulterande embryona överförs via kateter till livmodern.

LH

Luteiniserande Hormon (LH). Ca.32 timmar innan ägglossning,är östrogenutsöndringen som störst, och detta orsakar en ökning i produktionen av LH. Frigörandet av denna ökade mängd LH gör så att den mogna äggcellen från den dominerande follikeln frigörs.

Livmoder

Plats för embryoimplantering och utveckling. Ger muskelsammandragningar för att driva ut barnet under förlossningen.

Livmoderslemhinnan

Livmoderslemhinnan (endometriet )är den slemhinna som täcker livmoderns inre yta. Det är via denna slemhinna som ett befruktat ägg kan implanteras i livmodern.

Luteal fas

Cykelns sista fas; från det att ägglossning har skett fram till nästa menstruationsblödning.

Menstruation

Normalt utvecklas ett ägganlag ca. en gång i månaden och ägget lossnar från en av äggstockarna. Livmodern förbereds för att kunna ta emot ett befruktat ägg genom att slemhinnan inne i livmodern växer till och förtjockas. Om det inte sker någon befruktning så får inte slemhinnan längre de hormonella signaler som behövs för att kunna fortsätta växa och kommer då att stötas ut från livmodern i form av en menstruationsblödning. Detta händer ca 12-16 dagar efter en ägglossning. Sen tar det ett antal dagar innan ett nytt ägganlag har växt till så pass mycket att det frisätts.

Menstruationscykel

Mellan pubertet och övergångsålder går kvinnor igenom ungefär en menstruationscykel per månad. Delas in i tre faser: follikulär fas, ovulär fas och luteal fas. Längden på en cykel räknas från första riktiga blödningsdagen i en menstruation och fram till dagen innan nästa blödning börjar. En genomsnittlig cykellängd är 28 dagar, men det kan variera; vissa kvinnor har kortare cykler, andra längre.

Missfall

Spontan förlust av ett levnadsdugligt embryo eller foster i livmodern.

Myometrium

Livmoderns mellanvägg. Består av muskler.

Ovulär fas

När ägglossningen sker.

Peritoneum

Livmoderns yttre vägg.

Progesteron

Progesteron, (gulkroppshormon), är ett hormon som förbereder graviditet, håller fostret vid liv samt förhindrar ägglossning. Det bildas i gulkroppen. Det förtjockar livmoderslemhinnan för att förbereda den på att ta emot implanteringen av ett befruktat ägg.

Sekret

När ägglossningen närmar sig får du mer livmoderhalssekret och konsistensen förändras. Detta orsakas av hormonet östrogen. Du är mest fertil när sekretet är klart, slipprigt och bildar trådar om du prövar det mellan tummen och ett annat finger – många liknar det vid rå äggvita.

Äggledare

Äggceller passerar genom äggledarna till livmodern efter att de frigjorts. Normalt möter spermierna ägget i äggledaren, där befruktningen vanligtvis sker.

Ägglossning

När ett eller flera ägg frigörs från kvinnans äggstockar. Det är den delen av menstruationscykeln då kvinnan är mest fertil. Varje månad mogar ca.15-20 i äggstockarna. Det största av dom släpps av äggstocken och sveps in i äggledaren.

Ägglossningskalender

Årskalender för egna noteringar om menstruationsstart, ägglossning osv.

Äggstockar

Den del av det kvinnliga reproduktiva systemet som producerar och utsöndrar mogna äggceller.

Ägg

Den kvinnliga könscellen.